Friday, September 01, 2006

במפלגת העבודה כל יום הוא יום המהפך

עדכניות אתרים ברשת הישראלית היא דבר שאנחנו לרוב סלחנים לגביו - באתר הארץ כתבות לעיתים קרובות ערוכות בחלקן בשעות הקטנות של הלילה, או מכילות שברי פסקאות ומידע לא מעודכנן מעט.

באתר מפלגת העבודה לעומת זאת, שהתגאתה בקמפיין אינטרנט מתקדם יחסית, איש לא נגע כמעט מאז מערכת הבחירות. בראש הדף מתנוססת אינדיקציה מרגשת על יום המהפך (במהלך מערכת הבחירות היה שם שעון שספר את הימים עד למהפך). היה ניתן לצפות לפחות, שלאחר (שלצערי) לא היה מהפך, מישהו יעדכן את הקטעים שנוגעים ממש לקמפיין מתוזמן ויסיר אותם מהעמוד, או לפחות ידאג לגרום לו להראות עדכני ומחובר למציאות.

קמפיין אינטרנטי מושקע צריך להמשיך גם לאחר הבחירות, ניתן לתרגם לפחות את חלק מהטראפיק שנוצר לכיוון האתר בתקופת הבחירות לעשות משהו אחר באתר, כמעט כל דבר אחר - אבל מצבים מהסוג הזה מעידים בעיקר על הזנחה של האתר, והיוזר (זה שממש השקיע ונכנס לאתר מפלגת העבודה, ועוד אחרי הבחירות!) יוצא בדר"כ מאוכזב.

Links to this post:

Create a Link

<< Home